Betalingen

De nota
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een prestatiecode. Aan elke prestatiecode is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een tarief gekoppeld.

Indien mogelijk declareren we de kosten van uw bezoek direct bij uw zorgverzekeraar. In alle andere gevallen zal de nota via Infomedics worden verwerkt. Infomedics dient de rekening eerst in bij de zorgverzekeraar ten behoeve van de eventuele aanvullende verzekering. Daarna ontvangt u van Infomedics een rekening voor het onverzekerde deel. Ook is het mogelijk om direct na behandeling de rekening per PIN te voldoen.

Vragen over uw rekening
Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met Infomedics of onze praktijk.

Betalingsvoorwaarden
Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing.