Endodontologie

Endodontologie is de Latijnse benaming voor het vakgebied dat zich binnen de tandheelkunde bezig houdt met wortelkanaalbehandelingen, ook wel zenuwbehandelingen genoemd.

In ons centrum zijn de tandartsen allemaal in staat een wortelkanaalbehandeling uit te voeren. Het is een ingreep die wordt ingezet wanneer er sprake is van pijn of een ontsteking. Soms wordt de behandeling preventief uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer er een kroon op een tand of kies is gepland.

Over het algemeen zijn de meeste van deze behandelingen met goed succes uit te voeren door onze eigen tandartsen. Echter soms zijn er omstandigheden die de kans op succes verkleinen. Dan kan het zijn dat wij u verwijzen naar een specialist op dit gebied, de endodontoloog.