Hygiëne

In elke tandartspraktijk zijn hygiënisch werken en aandacht voor infectiepreventie belangrijke aangelegenheden.

 

Praktijkrichtlijn Infectiepreventie

Om een goede hygiëne in de tandartspraktijk te waarborgen houden wij ons zoveel mogelijk aan de Praktijkrichtlijn Infectiepreventie. Dit zijn regels die door de Werkgroep Infectie Preventie zijn samengesteld. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt deze richtlijnen als de professionele standaard.
De volledige tekst kunt u vinden op de site van de werkgroep ( www.wip.nl ).

 

Stralingshygiëne

Voor het werken met een Röntgentoestel hebben wij, conform het Besluit Stralingsbescherming van 1 maart 2002, een compleet KEW-dossier. Een belangrijk onderdeel van dit dossier is de deskundigheid van de tandartsen. Iedere tandarts in ons centrum is opgeleid tot het wettelijk verplichte deskundigheidsniveau 5A. Daarnaast voldeon de meeste tandartsen aan de eindtermen stralingshygiëne voor gebruikers van CBCT toestellen in de tandheelkunde.
De kern van een KEW-dossier is een risicoanalyse van de stralingsbelasting. In dit dossier wordt de stralingsbelasting van iedere werkplek in de praktijk en de stralingsbelasting van de terreingrenzen berekend. Ook onderhoud, personele instructies, waarschuwingsignalering en beschermende maatregelen zijn in het KEW-dossier opgenomen. Deze gegevens worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Voor meer informatie over het KEW-dossier, klik hier.