Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag het ons. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.


Informatiepunt en klachtenregeling


Komen we er samen niet uit dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt. De TIP is onderdeel van onze klachtenregeling en opgezet door de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan zijn wij als Mondzorgcentrum Winschoten aangesloten bij de collectieve klachtenregeling van de KNMT.


Tandarts Deiman maakt gebruik van de klachtenregeling van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)