MRA (“snurkbeugel”)

Snurken en slaapapneu ontstaan door een blokkade van de ademweg. Bij snurken trillen zachte delen van de keel in de luchtstroom tijdens het ademen en veroorzaken zo snurkgeluiden. Als de zachte delen van de keel de luchtstroom geheel afsluiten spreken we van apneu. De patiënt met apneu krijgt dan even geen zuurstof en wordt even wakker en valt daarna weer in slaap. Hij rust hierdoor niet uit en wordt uiterst vermoeid wakker. Als oplossing hiervoor kan er een MRA (mandibulair repositie apparaat) vervaardigd worden.
Een MRA bestaat uit een beugel die vastklikt op de boventanden en een beugel die vastklikt op de ondertanden. Als deze met elkaar verbonden worden, gaat de onderkaak automatisch naar voren. Door het naar voren schuiven van de onderkaak wordt de luchtweg opengehouden. De zachte delen van de keel blokkeren hierdoor niet meer de lucht waardoor het snurken en het optreden van de blokkade van de luchtweg (apneu) niet meer optreedt. De MRA wordt alleen tijdens het slapen gedragen.
Een MRA wordt altijd vervaardigd door een van onze opgeleide tandartsen, in goed overleg en op verwijzing van de longartsen van het OZG en het UMCG.