Profiel

Mondzorgcentrum Winschoten is een tandartspraktijk van A.R. Hoeksema, A.P. Noorman en Y.C.M. de Waal, tandartsen. Mondzorgcentrum Winschoten is gevestigd in het voormalig Groene Kruisgebouw in het centrum van Winschoten.

 

Binnen het centrum wordt nauw samengewerkt tussen tandartsen, een orthodontist, een implantoloog, mondhygiënisten en (preventie-)assistentes. Zij bundelen hun krachten en specialismen om de klanten de beste zorg, de hoogste kwaliteit en het grootste gemak te bieden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de evidence based technieken. Evidence based wil zeggen dat onze behandelingen gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie over doelmatigheid

en –treffendheid uit de tandheelkundige literatuur.

 

Visie
Het streven is om in een goed uitgeruste praktijkomgeving, vanuit een klantvriendelijke aanpak, een hoogwaardige kwaliteit tandheelkunde te bieden. Daarbij is de preventieve mondzorg als uitgangspunt gekozen met een zo breed mogelijk aanbod van restauratieve, prothetische, implantologische mondzorg en orthodontie voor alle leeftijden. Wij passen onze behandelingen aan naar de nieuwste bewezen inzichten. Ook blijven we investeren in kennis en volgen we de nieuwste ontwikkelingen op de voet.