Prothese

Indien men geen tanden of kiezen meer heeft wordt er vaak een gebitprothese gemaakt. Ook bij het ontbreken van een aantal elementen kan er een partiële prothese vervaardigd worden. Een gebitprothese vervangt de functie van het gebit (kauwfunctie, spraak, esthetiek).

Er zijn meerdere zittingen nodig om een prothese te maken, omdat de protheses in een aantal stappen in samenwerking met ons tandtechnisch laboratorium wordt vervaardigd.

Indien er weinig houvast voor het gebit is, is het mogelijk om een gebit op implantaten te laten maken.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl.