Kindertandheelkunde

Omdat kinderen, kinderen zijn en omdat hun gebit in ontwikkeling is, vragen zij speciale aandacht. In onze praktijk worden kinderen als een belangrijk groep patiënten gezien. Wij zien het als onze taak, kinderen door middel van preventie te begeleiden naar een goede mondgezondheid.

Wij ontvangen en benaderen ze op een kindvriendelijke manier. Ons advies is om uw kind zo vroeg mogelijk, tijdens periodieke controleafspraken, mee te nemen naar onze praktijk. Uw kind went dan aan onze omgeving, leert de mensen in de praktijk kennen en vindt een bezoek aan de tandarts daardoor heel gewoon.

Kinderen zijn gevoeliger voor gaatjes en tanderosie dan volwassenen. Een goede mondhygiëne en de juiste voedingsgewoontes zijn dus belangrijk voor de mondgezondheid van uw kind. De tandarts zal daarom samen met het preventieteam zorgen dat uw kind de juiste gewoontes aangeleerd krijgt. Bij het ene kind gaat dat sneller dan bij het andere, de frequentie van begeleiding zal daardoor individueel worden bepaald.

Voorafgaand wortelkanaalbehandeling

Na wortelkanaalbehandeling

Procedure

Om bij de het wortelkanaal te kunnen komen, boren we van bovenaf in de tand. Vervolgens maken we de binnenkant van de wortels leeg en schoon met een klein vijltje. Dit gebeurt vaak onder verdoving. Deze stap vraagt veel zorgvuldigheid: er mogen absoluut geen ontstoken resten achterblijven. Is alles verwijderd? Dan vullen we de wortel met een ontsmettende pasta en sluiten we de kies hermetisch af met een rubberachtig stiftje.

Het schoonmaken van de wortelkanalen kan vaak in één behandeling, soms is een tweede afspraak nodig. U krijgt in die tussentijd een tijdelijke vulling. Is de wortelkanaalbehandeling geheel afgerond? Dan kunt u de tand of kies weer gewoon belasten vanaf het moment dat de verdoving geheel is uitgewerkt. Een wortelkanaalbehandeling kan een tand of kies verzwakken, waardoor deze kan breken. Dit kunnen we voorkomen met bijvoorbeeld een kroon. Dit bespreken we dan vooraf met u.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

We maken een plan op maat, maar globaal is dit onze aanpak

In onze praktijk gebruiken wij de methodes die in de onderzoeken Gigagaaf! en Gewoon Gaaf worden gebruikt. Het zijn cariëspreventiemethodes voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en de ouders/verzorgers van het kind. De preventiemethodes laten ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tandenpoetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gaaf houden.

 •  

  Preventie

  De preventiemethodes voor kinderen die wij hanteren, leggen de nadruk op het stimuleren van goede zelfzorg bij de (ouder van de) patiënt van 0-18 jaar en begint bij de doorbraak van de 1e tand (6-12 maanden).

 •  

  Cariësrisico-inschatting

  Tijdens een bezoek aan de tandarts wordt een risicoprofiel gemaakt op basis van voeding, aanwezigheid van plaque en motivatie. Op basis van dit risicoprofiel wordt mogelijk een afspraak gemaakt bij de preventieassistente of mondhygiënist.

 •  

  Terugkominterval

  Bij een hoog risicoprofiel wordt de frequentie van de controles hoger, zodat het kind (en de ouder) extra begeleiding krijgen om een goede mondgezondheid te kunnen nastreven.

Methodes

In onze praktijk gebruiken wij de methodes die in de onderzoeken Gigagaaf! en Gewoon Gaaf worden gebruikt. Het zijn cariëspreventiemethodes voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en de ouders/verzorgers van het kind. De preventiemethodes laten ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tandenpoetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gaaf houden.

Bekijk de beschikbare tijden