Restauratieve Tandheelkunde

Het begrip restauratieve tandheelkunde is voor veel mensen verwarrend, omdat hierbij altijd aan grote herstelwerkzaamheden aan het gebit wordt gedacht. Dat kan natuurlijk het geval zijn , maar ook het vullen van een gaatje als gevolg van cariës valt hieronder.

Tandweefsel kan verloren gaan door verschillende processen. Naast cariës is slijtage van tanden en kiezen een veel voorkomende oorzaak. Bij restauratieve behandelingen wordt gestreefd naar een volledig herstel van de functie en esthetiek van het gebit, door het vervangen van verloren gegaan tandweefsel. Hierbij worden kleine gaatjes en slecht aansluitende vullingen gerepareerd met composiet. Voor herstel van grote defecten en vullingen kunnen er kronen, inlays en bruggen gemaakt worden.

Bij ernstige slijtage van het gebit is het mogelijk om uw gebit volledig te rehabiliteren. Na onderzoek, met behulp van onder andere gebitsmodellen en Röntgenfoto’s, zal er een uitgebreid individueel behandelplan opgesteld worden. Dit plan wordt daarna aan u voorgelegd inclusief kostenoverzicht. Na goedkeuring van het behandelplan, worden afspraken gemaakt om de gebitsrehabilitatie uit te voeren.

Voorafgaand wortelkanaalbehandeling

Na wortelkanaalbehandeling

Procedure

Om bij de het wortelkanaal te kunnen komen, boren we van bovenaf in de tand. Vervolgens maken we de binnenkant van de wortels leeg en schoon met een klein vijltje. Dit gebeurt vaak onder verdoving. Deze stap vraagt veel zorgvuldigheid: er mogen absoluut geen ontstoken resten achterblijven. Is alles verwijderd? Dan vullen we de wortel met een ontsmettende pasta en sluiten we de kies hermetisch af met een rubberachtig stiftje.

Het schoonmaken van de wortelkanalen kan vaak in één behandeling, soms is een tweede afspraak nodig. U krijgt in die tussentijd een tijdelijke vulling. Is de wortelkanaalbehandeling geheel afgerond? Dan kunt u de tand of kies weer gewoon belasten vanaf het moment dat de verdoving geheel is uitgewerkt. Een wortelkanaalbehandeling kan een tand of kies verzwakken, waardoor deze kan breken. Dit kunnen we voorkomen met bijvoorbeeld een kroon. Dit bespreken we dan vooraf met u.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

We maken een plan op maat, maar globaal is dit onze aanpak

Bij een volledige gebitsrenovatie verzamelen we eerst zoveel mogelijk gegevens: zo komt uw algemene gezondheid aan bod, doen we klinisch mondonderzoek, we maken röntgenfoto’s, modellen en vragen naar uw wensen. Hierna maakt de tandarts een behandelplan en een kostenoverzicht. Hierna wordt een planning gemaakt en kan er behandeld worden.

 •  

  Prepareren

  Wanneer een gedeelte van uw tand is afgebroken of uw kies is beschadigd door cariës, dan zal er een restauratie (vulling) gemaakt worden. Wanneer de tand of kies te beschadigd is, kan er voor gekozen worden om een kroon te plaatsen.

 •  

  Restaureren

  Voor het maken van een vulling wordt eerst het gaatje vrij gelegd en schoongemaakt. Hierna volgen er een aantal stappen om de kies voor te bereiden op de restauratie met composiet of porselein.

 •  

  Afwerken

  Wanneer de vulling volledig is uitgehard, zal deze nog afgewerkt worden, zodat  deze goed aansluit bij de andere tanden en kiezen. Ook wordt er gekeken of de tanden en kiezen weer goed op elkaar passen.

Procedure

Bij een volledige gebitsrenovatie verzamelen we eerst zoveel mogelijk gegevens: zo komt uw algemene gezondheid aan bod, doen we klinisch mondonderzoek, we maken röntgenfoto’s, modellen en vragen naar uw wensen. Hierna maakt de tandarts een behandelplan en een kostenoverzicht. Hierna wordt een planning gemaakt en kan er behandeld worden.

Bekijk de beschikbare tijden