Coronamaatregelen

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus (SARS-CoV-2). De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren, waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Bij de behandeling volgen wij de Leidraad Mondzorg Corona. Dit houdt in dat we de richtlijn Infectiepreventie strikt naleven en de voorgeschreven aanvullende maatregelen hebben genomen. Daarnaast gebruiken we de door de beroepsorganisaties opgestelde triage.

Mochten er veranderingen zijn welke voor u als cliënt van belang zijn, dan brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg goed voor uzelf en voor de mensen om u heen. Het team Mondzorgcentrum Winschoten.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorg-behandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt per bezoek in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.


Triage

Wilt u weten of we u kunnen behandelen? Beantwoord dan de onderstaande vragenlijst:

  • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
  • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38°C), kortademigheid of benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
  • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
  • Heeft u corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit. Is de behandeling niet uit te stellen? Neem dan contact met ons op. Als u alle bovenstaande vragen met “nee” heeft beantwoord, dan is er nog een laatste vraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? Beantwoordt u deze vraag met ja, dan zijn alle reguliere behandelingen mogelijk. Beantwoordt u met nee, dan is overleg met de tandarts noodzakelijk