Tarieven tandheelkunde

De tarieven voor de mondzorg worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Een overzicht is te vinden op de website allesoverhetgebit.nl:

Tarieven 2024

Informeer bij uw verzekeraar

Wij kunnen u globaal aangeven wat doorgaans wel en niet verzekerd wordt. Ook adviseren we u om te voorkomen dat u het maximale vergoedingsbedrag overschrijdt.
Wilt u exact weten wat er wordt vergoed? Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.

Vooraf een begroting

Bij specifieke restauratieve of cosmetische behandelingen kunnen we vooraf de kosten inschatten. Wij maken een begroting, die u kunt voorleggen aan uw verzekeraar.
Deze begroting is een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.