Behandeling OSAS

Obstructieve slaap apneu-syndroom (OSAS) is een mogelijk ernstige slaapstoornis waarbij de ademhaling herhaaldelijk stopt en start tijdens de slaap. OSAS is een chronische, levenslange medische aandoening die je slaap, gezondheid en levenskwaliteit kan beïnvloeden. OSAS wordt verbonden aan hypertensie, diabetes, hartziektes, beroertes, werk- en autogerelateerde ongelukken.

Een behandeloptie die wij bieden tegen OSAS, is het mandibulair repositieapparaat (MRA). De MRA is een gebitsprothese, die voor de patiënt op maat wordt gemaakt. Deze prothese houdt de onderkaak naar voren, waardoor de keelholte gedurende de nacht openblijft. Zo nemen het snurken en/of apneus af.

Het gebit moet goed zijn, om een goede basis voor de beugels te vormen. De MRA is daarom niet voor iedereen geschikt. U moet gezonde eigen tanden en kiezen hebben. Ook met een kunstgebit kan er een MRA worden vervaardigd. De gebitssituatie zal bij het eerste bezoek goed in beeld gebracht worden.

Voorafgaand wortelkanaalbehandeling

Na wortelkanaalbehandeling

Procedure

 •  

  Intake

  Bij de intake wordt uw gebitssituatie in kaart gebracht en een overzichtsfoto gemaakt van uw gebit. Is uw gebit geschikt voor het plaatsen van een MRA, dan zullen er direct digitale afdrukken worden gemaakt voor het vervaardigen van de MRA.

 •  

  Plaatsen

  Na 4 weken is de MRA gereed en zal het geplaatst en ingesteld worden. Tevens krijgt u de instructie hoe u de MRA moet gebruiken.

 •  

  Nazorg

  Na het plaatsen krijgt u een afspraak mee om te kijken hoe de MRA bevalt en of er iets moet worden bijgesteld.

Om bij de het wortelkanaal te kunnen komen, boren we van bovenaf in de tand. Vervolgens maken we de binnenkant van de wortels leeg en schoon met een klein vijltje. Dit gebeurt vaak onder verdoving. Deze stap vraagt veel zorgvuldigheid: er mogen absoluut geen ontstoken resten achterblijven. Is alles verwijderd? Dan vullen we de wortel met een ontsmettende pasta en sluiten we de kies hermetisch af met een rubberachtig stiftje.

Het schoonmaken van de wortelkanalen kan vaak in één behandeling, soms is een tweede afspraak nodig. U krijgt in die tussentijd een tijdelijke vulling. Is de wortelkanaalbehandeling geheel afgerond? Dan kunt u de tand of kies weer gewoon belasten vanaf het moment dat de verdoving geheel is uitgewerkt. Een wortelkanaalbehandeling kan een tand of kies verzwakken, waardoor deze kan breken. Dit kunnen we voorkomen met bijvoorbeeld een kroon. Dit bespreken we dan vooraf met u.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

We maken een plan op maat, maar globaal is dit onze aanpak

Bij een vermoeden van OSAS, zal de huisarts of medisch specialist de patiënt verwijzen naar het slaapcentrum. Om te bepalen of er bij iemand sprake is van OSAS, is het afhankelijk van de klachten noodzakelijk om een slaaponderzoek te doen. Na de diagnose OSAS zou de MRA een mogelijke behandeling kunnen zijn. Vanuit het slaapcentrum wordt u verwezen naar een gecertificeerde tandarts.

 •  

  Intake

  Bij de intake wordt uw gebitssituatie in kaart gebracht en een overzichtsfoto gemaakt van uw gebit. Is uw gebit geschikt voor het plaatsen van een MRA, dan zullen er direct digitale afdrukken worden gemaakt voor het vervaardigen van de MRA.

 •  

  Plaatsen

  Na 4 weken is de MRA gereed en zal het geplaatst en ingesteld worden. Tevens krijgt u de instructie hoe u de MRA moet gebruiken.

 •  

  Nazorg

  Na het plaatsen krijgt u een afspraak mee om te kijken hoe de MRA bevalt en of er iets moet worden bijgesteld.

Bekijk de beschikbare tijden